İnfodemi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre infodemi, salgın gibi durumlarda, dijital ve/veya fiziksel ortamlarda bireylerin doğru davranışlara yönelmesini zorlaştıran yanlış bilgi, çarpıtılmış/kasıtlı yanlış bilgi, bilgi boşluğu, söylenti, doğrulanmamış bilgi, komplo teorisi gibi farklı bileşenleri olan bilgi bolluğudur (1). Devamı için…

İnfodemi Yönetimi

İnfodemi yönetimi ve sağlığın geliştirilmesi perspektifi ile ilgili White ve arkadaşları (2023), yayınladıkları yazılarında bazı önemli konulara dikkat çekmektedirler. Yazarlar, sağlığın geliştirilmesinin temel belgesi olan Ottawa Sözleşmesi’nde üzerinde durulan “kolaylaştırmak/olanak sağlamak (enable)”, “aracı olmak (mediate)” … Devamı için…


İnfodemi Yönetiminde İnfografikler

Enformasyonun görselleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında infografikler önemli bir araç olarak kullanılmakta. Sağlıkla ilgili doğru bilgilere erişme talebine kanıta dayalı bir başvuru kaynağı sunmayı amaçladığımız bu çalışmamızda bilgiyi infografiklerle destekleyerek sunmayı anlamlı ve etkili buluyoruz. Yazılarda o konuyla ilgili çarpıcı kısımları görselleştirdiğimiz infografikleri de inceleyebilir ve referans göstererek yayabilirsiniz.

Güncel infografiklerden… Tütün Kullanımı ve Diyabet…


Son Yazılar…

annesütü (1) bebekler (1) deprem (4) deprem sonrası halk sağlığı (2) diyabet (1) doktor (1) Dünya Sağlık Örgütü (2) elektronik sigara (1) evrensel sağlık kapsayıcılığı (1) farkındalık (3) hekim (1) herkes için sağlık (1) infodemi (1) infodemi yönetimi (13) kolera (1) medya (1) nefret söylemi (2) sağlık çalışanı (1) sağlığın geliştirilmesi (1) tuz tüketimi (1) tüberkükoz (1) tütün endüstrisi taktikleri (2) tütün kontrolü (1) Uluslararası (1) Yaşlı (2) yetiyitimi (1) şişmanlık (1)