Tuz tüketimini azaltalım…

Küresel düzeyde günlük tuz alımının ortalama 10,8 gram olduğu tahmin edilmektedir. Bu düzey Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen düzeyin yaklaşık iki katıdır. Öneri, günlük tuz tüketiminin 5 gramdan daha az olması şeklindedir. Beş gram tuz yaklaşık bir çay kaşığına denk gelmektedir. Fazla tuz tüketimi beslenme kaynaklı ölümler açısından önemli bir risk faktörüdür. Yüksek miktarda sodyum alımı ile mide kanseri, obezite, osteoporoz ve böbrek hastalığı gibi diğer sağlık sorunlarının riskinin artması arasında ilişki vardır.

Fazla tuz tüketimi önlenmelidir.

Dilek Aslan, 10.3.2023

Kaynak:

https://www.who.int/news/item/09-03-2023-massive-efforts-needed-to-reduce-salt-intake-and-protect-lives

Türkçe görsel

İngilizce görsel

Gıda ve beslenme okuryazarlığı…

(Sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.)

Gıda okuryazarlığı (food literacy) ve beslenme okuryazarlığı (nutrition literacy) sağlığın geliştirilmesi için gereklidir (1). İki kavram arasında benzerliklerin yanı sıra, bazı farklılıkları olduğu ifade edilmektedir (1). Kavramların doğru kullanılması doğru davranışların geliştirilmesi için önemlidir. Bu yazıda kavramların tanımı ve birbirleri ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Beslenme okuryazarlığı, bireylerin bilişsel (kognitif) kapasitelerine odaklanır, beslenme ile ilgili bilgileri anlama ve kullanmayı işaret eder. Gıda okuryazarlığı ile ilgili tanımlamalar, kavramın temel bilgilere ulaşma, işleme ve anlamanın yanı sıra bu bilgileri kullanma (hayata geçirme) ile ilişkili olduğuna işaret etmektedirler. Bir başka ifadeyle, gıda okuryazarlığı, kişinin çevresel, sosyal, ekonomik, politik bileşenleri dikkate alarak kişisel sağlığının ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin gerçekleştirilmesini desteklemek için karar alabilme kapasitesi/yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Gıda okuryazarlığının değerlendirilebilmesi için; bilgiyi okuma, anlama, değerlendirme; gıda ve beslenme konularında bilgi toplama ve bilgi alışverişinde bulunma, gıda alışverişi ya da yemek hazırlama gibi temel beceriler, kişilerin gıda ile ilgili bireysel tercihlerini etkileyen faktörleri ile ilgili eleştirel düşünme, gıda ile ilgili yapılan seçimlerin toplum üzerindeki etkilerini anlama temel becerilerin dikkate alınması önerilmektedir (1). Gıda okuryazarlığının aşağıda yazılı olan altı konuda tanımlandığı ifade edilmektedir (2):

 1. Beceri ve davranışlar
 2. Gıda/sağlık tercihleri
 3. Kültür
 4. Bilgi
 5. Duygular
 6. Gıda sistemleri

Beslenme ve gıda okuryazarlığı kavramlarının sağlık okuryazarlığı kavramının bir biçimi olduğu üzerinde durulmaktadır. Kavramlar, sağlık okuryazarlığı üst başlığında ele alınabilir (1). Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili doğru bilgilere ulaşma, bilgileri anlama, değerlendirme ve uygulama aşamalarını içerir. Bilgiyi okuma ve anlama bileşeni “fonksiyonel” bileşen olarak da adlandırılmaktadır (3). Beceri ve yeteneklerle gereksinimlerin eş zamanlı olarak değerlendirilmesi sağlık okuryazarlığının “interaktif” bileşeni içerisinde ele alınır (3). Eleştirel bileşen sağlıkla ilgili seçimin kişisel ya da toplum üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde yaklaşmayı işaret eder (2).

Şekil 1.’de Krause ve arkadaşları tarafından (1) sağlık okuryazarlığının fonksiyonel, interaktif ve eleştirel bileşenleri içerdiği, gıda okuryazarlığının fonksiyonel, interaktif ve eleştirel bileşenleri içerdiği, beslenme okuryazarlığının ise fonksiyonel bileşeni içerdiği belirtilmiştir. Şekil içeriği için, sağlık okuryazarlığı tanımından da yararlanılmıştır (3).

Şekil 1. Sağlık, Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı kavramlarının ilişkisi (1)

Gıda ve/veya beslenme okuryazarlığının ölçülmesi için ölçekler mevcuttur (4). Gereksinime göre uygun ölçeklerin değerlendirmede kullanılabilmesi tespitlerin objektif yapılabilmesine katkı sağlayabilir.

Dilek Aslan, 23.2.2023

Kaynaklar

 1. Krause C, Sommerhalder K, Beer-Borst S, Abel T. Just a subtle difference? Findings from a systematic review on definitions of nutrition literacy and food literacy. Health Promot Int. 2018 Jun 1;33(3):378-389.
 2. Yuen EYN, Thomson M, Gardiner H. Measuring Nutrition and Food Literacy in Adults: A Systematic Review and Appraisal of Existing Measurement Tools. Health Lit Res Pract. 2018 Aug 15;2(3):e134-e160.
 3. WHO, Health Literacy: The Solid Facts, 2013. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128703/e96854.pdf
 4. Zhang Y, Sun Q, Zhang M, Mo G, Liu H. Nutrition Literacy Measurement Tool With Multiple Features for Chinese Adults. Food Nutr Bull. 2022 Jun;43(2):189-200

Depremlerde gıda sorunlarının olmaması için hazırlık nasıl yapılmalı?

Depremlerin de içinde olduğu yaşanılan herhangi bir afet gıda ile ilgili sorunları kolaylıkla ortaya çıkarabilir. Deneyim ve gözlemlerin yanı sıra, yapılan bilimsel araştırmalar depremlerin beslenme sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır. Örneğin, 1999 Marmara bölgesinde yaşanılan depreminin ardından yapılan bir araştırmada bireylerin günlük gereksinimin altında beslendiği ifade edilmiştir (1).

Deprem sonrası yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için sistematik olarak yapılacak ön hazırlıklara ihtiyaç vardır.  Gıda güvenliği ve gıda güvencesi bu noktada öne çıkan konulardır. Gıda güvencesi gıdanın varlığı, gıdaya erişim, kullanım, vb. konularına işaret etmektedir (2).

Bilimsel kurumlar, depremlere gıda açısından hazırlıklı olabilmek için en az 3 günlük gıdanın kolay ulaşılabilir şekilde temin edilmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu kapsamda akılda tutulması gerekli konular; bozulmayacak gıdalar, uzun saklama ömrüne sahip gıdalar, pişirme gerektirmeyecek ürünler, özel diyet ihtiyacı olanlar için gıdalar, vücudun su gereksinimini artırmayacak gıdalar olmalıdır. Evcil hayvanların gıda gereksinimi de unutulmamalıdır (3).

Ön hazırlıklar son derece önemlidir, bununla birlikte, afet anındaki ve sonrasındaki yaklaşımların da benzer bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekir (4).

Dilek Aslan, 17.2.2023

Kaynaklar

 1. Sanlier N, Yabanci N. The Effects of Two Earthquakes in the Marmara Region of Turkey on the Nutritional Status of Adults. Pakistan Journal of Nutrition 2007;6:327-331.
 2. FAO, https://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm
 3. CDC, https://www.cdc.gov/disasters/foodwater/prepare.html
 4. Aslan D. Depremlerde gıda meselesi üzerine. https://infodemiyonetimi.net/depremlerde-gida-meselesi-uzerine/