Depremlerde gıda meselesi üzerine…

Depremler, süreç ve sonuçları itibarıyla son derece yıkıcı. Biraz olsun zararı azaltabilmek hepimizin sorumluluğu. Gıda, yaşam için en temel gereksinimler arasında. Dolayısıyla gıda ile ilgili sorunların çözülmesi de her durumda, koşulda şart.

Depremlerde gıda sorunlarının tespiti ile ilgili geçmiş deneyimlere göz atmakta yarar var. Bu deneyimlerden birisi 2003 yılı İran depremi sonrası yapılan, aşağıda künyesi yer alan bir araştırma içeriğinde yer almaktadır. Bugün de bizlere belki yardımcı olur. Depremlerde gıda ile ilgili krizlerin yönetimini daha kolay bir zemine taşımak için yazarların tespit ve önerilerine kulak vermek uygun olur (1):

“Gıda maddelerinin tedariki, depolanması ve dağıtımı öncelikli sorunlar arasındadır. Tedarik en önceliklidir. Depolama ve dağıtım aşamalarında genel halk sağlığı yaklaşımları yol gösterici olacaktır.

Toplumun tamamının gıda ihtiyacı karşılanmalıdır. İncinebilir gruplara (bebekler, çocuklar, emziren anneler, yaşlılar, hastalar) özel olarak eğilmek gerekir. Planlama ve organizasyon yaparken incinebilir gruplar muhakkak dikkate alınmalıdır.

Depremler sonrası yaşanılabilecek gıda sorunları arasında toplumun gıda ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenememesi, gıdanın kalite sorunu, gıda çeşitliliğinin sağlanamaması, gelen gıda desteğinin yerel toplum tarafından benimsenmemesi yer alır. Bu sorunların tedarik, yönetsel, altyapı sorunları ile beraber görülebilir. Dolayısıyla, ek zorluklarla doğru mücadele de önceliklidir.”

Özetle; sağlıklı gıda her zaman, hepimizin hakkı. Zor durumlar bu durumu değiştirmez, yöntem ve yaklaşımlarımızı güncellememiz gerektiğini ortaya koyar.

Dilek Aslan, 12.2.2023

Kaynak

  1. Nekouie Moghadam M, Amiresmaieli M, Hassibi M, Doostan F, Khosravi S. Toward a Better Nutritional Aiding in Disasters: Relying on Lessons Learned during the Bam Earthquake. Prehosp Disaster Med. 2017 Aug;32(4):382-386.

“Depremlerde gıda meselesi üzerine…” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir