Avrupa Bağışıklama Haftası

23-29 Nisan 2023

Aşı ile korunabilir hastalıklar tarihin her döneminde halk sağlığı sorunları arasında yer almıştır. Bu nedenle, aşıların bulunması ve uygulanması yaşam kurtaran, hastalıkları önleyen sağlık müdahaleleri arasında çok önemli bir uygulamadır. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi aşının önemine vurgu yapmak için her yıl Avrupa Bağışıklama Haftası etkinlikleri düzenlemektedir. Bu yıl Avrupa Bağışıklama Haftası, 23 ve 29 Nisan 2023 tarihlerine denk gelmektedir. Bu hafta sürecinde aşı ile önlenebilir hastalıklarla ilgili ve bağışıklama konularında farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir.

Unutmayalım;

Aşı hayat kurtarır.

Dilek Aslan, 8.4.2023

Kaynak

https://www.who.int/europe/campaigns/european-immunization-week

Türkçe görsel

İngilizce görsel

7 Nisan Dünya Sağlık Günü (2023)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kuruluşunun 75. yılında sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendiriyor.

#HerkesİçinSağlık #DSÖ75

#HealthForAll   #WHO75

Dünya Sağlık Günü 1948 yılından bu yana her yıl 7 Nisan günü kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde bizlere geçmişten günümüze tarihsel süreçteki önemli gelişmeleri hatırlatıyor. Halk sağlığının geçmişten bugüne başlıca kilometre taşları aşağıda:

1945 DSÖ için planlar

1946 DSÖ anayasası onaylandı

1947 İlk kez küresel hastalıkları izleme hizmeti

7 Nisan 1948 DSÖ anayasası yürürlükte

1950 Antibiyotiklerin keşfi

1952 İnaktive polio aşısı

1961 Atenüe polio aşısı

1969 Uluslararası Sağlık Tüzüğü (ilk metin)

1972 Üreme Sağlığı ile ilgili Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Programı

1974 Genişletilmiş Bağışıklama Programı

1975 Tropikal hastalıklar konusunda Araştırma ve Eğitim Programı

1977 Temel ilaçlar konulu ilk liste

1978 Herkes İçin Sağlık amaçları

1978 İshalli hastalıklarla ilgili küresel program

1980 Çiçek hastalığının eliminasyonu

1981 Anne sütü muadili ürünlerin küresel düzeyde pazarlama yasası

1983 HIV’ın keşfi

1988 Küresel polio eradikasyon girişimi

1994 Üreme sağlığının bütünsel tanımı

1995 Çocuk hastalıklarıyla mücadele konusunda entegre yönetim (IMCI)

1998 Acil kontrasepsiyon

1999 Aşı ve bağışıklama konusunda küresel ittifak

1999 Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda küresel strateji

2000 Milenyum hedefleri

2000 Küresel Salgın Uyarı ve Yanıt Ağı (GOARN)

2001 BM HIV/AIDS konulu taahhüt deklarasyonu

2001 Tüberküloz, AIDS, sıtma ile mücadele konusunda küresel bütçe

2003 2005 yılında HIV ile infekte 3 milyon kişiye tedavinin sağlanması için girişim

2003 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi

2004 BM Yol güvenliği girişimi

2004 Acil yanıt için yeni stratejiler operasyon merkezi

2005 Uluslararası Sağlık Tüzüğünde revizyon

2006 Çocuk ölümlerinde düşme

2006 Çocuk gelişimi standartları

2008 Kalp hastalıkları ve inmeye dikkat çekme

2009 Yeni H1N1 virüsü

2010 Sağlık için kaynakları artırma seçenekleri

2010 Tüberküloz tanısı için ilk hızlı moleküler test

2011 İnfluenza (grip) pandemisi hazırlık çerçeve programı

2012 Bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili hedefler

2012 Beslenme planı

2013 Bütünsel ruh sağlığı eylem planı

2014 Her yenidoğan için eylem planı

2014 Batı Afrika’da ebola salgını

2015 HIV tedavisinin karşılanması

2015 HIV ve frenginin anneden çocuğa geçişinin eliminasyonu (Küba bu konuda ilk örnek olmuştur)

2015 Yerli sıtma geçişinin kesilmesi

2015 Tüberküloz ilaçlarının çocuklar için uyarlanması

2015 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2016 BM tarafından antimikrobiyal dirence ilişkin deklarasyon

2016 Afrika bölgesinde poliodan arınmış sertifikasına doğru ilerleme

2016 İhmal edilmiş tropikal hastalıkların tedavisi

2016 Kadın, çocuk ve adolesan sağlığı konusunda küresel strateji

2016 Batı Afrika’da ebola salgını ile ilgili gelişme

2016 Zika’nın uluslararası halk sağlığı acili olduğuna ilişkin deklarasyon

2017 Antibiyotiğe drençli öncelikli patojenler

2017 Sağlıklı şehirler için iş birlikleri

2019 Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda BM deklarasyonu

2020 Yeni tip koronavirüsün uluslararası sağlık acili olarak deklarasyonu

2020 Kan yoluyla bulaşan hastalıklar için yeni Sürdürülebilir Kalkınma Amacı göstergesi

2020 Çoklu ilaca dirençli tüberkoloz için ağızdan alınan yeni tedavi rejimi

2020 COVID-19 testleri, tedavi ve aşılarının geliştirilmesi, üretimi ve hakkaniyet temelli erişimi hızlandırmak için kurulan küresel iş birliği

2021 HIV ile mücadelede antiretroviral tedavi

2021 Çocuklar için geliştirilen sıtma aşısı

2021 Tüberkülozun önlenmesi ve bakımı

2022 İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı konusunda iş birliği anlaşması

2022 Aile planlaması konusunda hizmet sağlayıcılara yönelik güncellenmiş bir dokuman

2023 Geriye ve ileriye bakmak

Tarihsel süreci anlamak, değerlendirmek, geleceğe ilişkin dersler almak da bizlere düşen en önemli sorumluluk !

Yapılacak çok sayıda iş var.

Bugün iş birliklerinin önemi, birlikte çalışma geleneğine olan gereksinim dünden daha fazla.

Hepimize kolay gelsin!

Dilek Aslan, 7.4.2023

Kaynaklar

  1. WHO, https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health
  2. WHO, https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/milestones#year-2021

Türkçe görsel

İngilizce görsel

13 Şubat; Uluslararası Epilepsi (Sara) Günü

Her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü Uluslararası Epilepsi (Sara) Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Günün amacı; epilepsi ile ilgili farkındalığı, gereksinimi olan her hastaya ilaçları ulaştırmasının önemine ilişkin farkındalık yaratmaya katkı sağlamaktır.

Epilepsi, her yaştan insanı etkileyen bulaşıcı olmayan/kronik bir hastalıktır.

Dünyada yaklaşık 50 milyon epilepsi hastası vardır.

Her beş hastadan dördü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır.

Her on hastanın yedisine doğru tanı konularak doğru tedavi edildiğinde nöbetsiz yaşanabileceği ifade edilmektedir.

Epilepsi hastalarının erken ölüm riski genel toplumda olduğundan üç kat daha fazladır.

Düşük gelirli ülkelerde yaşayan epilepsi hastalarının dörtte üçü ihtiyaç duydukları tedaviyi alamamaktadırlar.

Epilepsi hastaları damgalama ve ayrımcılık ile karşı karşıya kalabilirler.

Farkındayız…

Dilek Aslan, 12.2.2023

Kaynak

WHO, Epilepsy, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy