Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı (2022)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ülkemizin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun ortanca yaşı 33,5 olarak bildirildi. Toplam nüfusun %22,0’ı 0-14 yaş, %68,1’i 15-64 yaş ve %9,9’u da 65 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır (1).

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının arttığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı kategori için verisi %9,7’dir (2).

Dilek Aslan, 18.2.2023

Kaynaklar

1. TÜİK, ADNKS, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayal%C4%B1-N%C3%BCfus-Kay%C4%B1t-Sistemi-Sonu%C3%A7lar%C4%B1-2022-49685&dil=1

2. TÜİK, ADNKS, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=45500#:~:text=T%C3%BCrkiye’de%20ikamet%20eden%20n%C3%BCfus,252%20bin%20172%20ki%C5%9Fi%20oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir