İnfodemi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre infodemi, salgın gibi durumlarda, dijital ve/veya fiziksel ortamlarda bireylerin doğru davranışlara yönelmesini zorlaştıran yanlış bilgi, çarpıtılmış/kasıtlı yanlış bilgi, bilgi boşluğu, söylenti, doğrulanmamış bilgi, komplo teorisi gibi farklı bileşenleri olan bilgi bolluğudur (1). Bileşenleri gereği, infodemi salgın dışındaki durumlarda, acil durumlarda, krizlerde de görülür. Örneğin, afetlerde yanlış bilginin bir risk olduğu bildirilmektedir (2). İnfodeminin görüldüğü farklı alanlar olduğu bilinmektedir (3).

Kaynaklar

  1. WHO, [Internet] https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1
  2. Torpan S, Hansson S, Rhinard M, et al. Handling false information in emergency management: A cross-national comparative study of European practices. International Journal of Disaster Risk Reduction 2021;57:102151.
  3. Aslan D. Halk Sağlığı Bakış Açısıyla İnfodemi Yönetimi. Hipokrat Yayıncılık, 2022.