İnfodemi Yönetimi

İnfodemi yönetimi… Sağlığın geliştirilmesi…

İnfodemi yönetimi ve sağlığın geliştirilmesi perspektifi ile ilgili White ve arkadaşları (2023), yayınladıkları yazılarında bazı önemli konulara dikkat çekmektedirler. Yazarlar, sağlığın geliştirilmesinin temel belgesi olan Ottawa Sözleşmesi’nde üzerinde durulan “kolaylaştırmak/olanak sağlamak (enable)”, “aracı olmak (mediate)” ve “savunuculuk yapmak (advocate)” temel konuları üzerinden infodemi yönetimi ile ilgili bir çerçeve çizmektedirler.

Kolaylaştırmak

 1. Çevrimiçi ve fiziksel ortamlarda sağlıkla ilgili doğru bilgileri sağlamak
  • Sağlık okuryazarlığı programları geliştirmek
   • Dijital okuryazarlık programları geliştirmek
   • Bilgileri doğrulama ortamları kurmak, sürdürmek
   • Yanlış bilgileri öngörerek düzeltmek için mekanizmalar geliştirmek
 2. Toplumda kırılgan grupların sağlık okuryazarlığı ile ilgili araştırmalar yapmak
 3. Sosyal dinleme sistemleri kurmak, infodemiye zamanında yanıt verilmesini sağlamak, infodemiyi doğru yönetmek, zararları zamanında azaltmak
 4. Toplum katılımını sağlamak

Aracı olmak

 1. Toplum liderleri ile ilişki kurmak
 2. İki yönlü iletişim sağlamak
 3. Farklı disiplinlerin desteğini alarak farklı toplum kesimlerine hitap eden doğru, geçerli ve uygun bilgiyi üretmek amacıyla iş birliğine önem veren yaklaşımlar geliştirmek
 4. Dezenformasyon yayanların taktiklerini boşa çıkaracak yetkinlikler geliştirmek
 5. Müdahale süreçlerinde güvenin inşası, risk algısının gelişimi, mezenformasyon ve dezenformasyonla mücadele için davranış değişikliği teorisini kullanmak

Savunuculuk

 1. “Bütün politikalarda sağlık” yaklaşımını benimsemek
 2. En fazla risk altında olanlara öncelik verilmesini sağlamak
 3. Sağlığın bütün belirleyicilerini dikkate almak

Konuya ilişkin başlıca öneriler aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Dilek Aslan, 25.3.2023

Kaynak

 1. White B, Phuong L, Roach J, Teggelove N, Wallace H. Pandemics, infodemics and health promotion. Health Promot J Austr. 2023 Feb;34(1):169-172.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir