Acil durumlarda/krizlerde ruh sağlığını korumak…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ruh sağlığının korunmasının önemini sıkça ifade eder. Acil durumlarda ruh sağlığının korunmasının bir başka önemi var elbette. Bazı tespitler aşağıda (1):

Duruma ilişkin

 1. Geçen 10 yılda kriz durumlarını yaşayan her beş kişiden yaklaşık birisinin (%22) depresyon, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, bipolar bozukluklar ya da şizofreni gibi ruh sağlığı sorunu yaşamaktadır. Depresyonun kadınlar arasında erkeklere göre daha sık görüldüğü ifade edilmektedir.
 2. Ciddi düzeyde ruh sağlığı sorunu olan kişiler krizlerde, acil durumlarda daha kırılgandırlar ve ruh sağlığı ve diğer temel sağlık hizmetlerine daha fazla gereksinim duymaktadırlar.
 3. Uluslararası rehberler ruh sağlığı hizmetlerinin en kısa sürede krizlerde sağlık hizmet sunumunun bir parçası yapılmasını önermektedir.
 4. Ruh sağlığı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
 5. Sorunların sosyal boyutu da vardır. Örneğin, yakınların kaybı, sosyal ilişkilerin bozulması, güven duygusunda gerileme, insani krizlere yanıt sürecinde mahremiyetin sağlanamaması gibi durumlar mevcut sorunları olumsuz etkileyebilir.
 6. Ruh sağlığı sorunu yaşayan kişiler insani kriz durumlarında gıdaya ve diğer temel hizmetlere erişimle ilgili yüksek düzeyde kaygı yaşayabilmektedirler.

Ne yapmalı?

 1. Sosyal destek mekanizmaları güçlendirilmelidir.
 2. Ruh sağlığına yönelik temel destekler sunulmalıdır.
 3. Klinik düzeyde ruh sağlığı hizmetleri sağlanmalıdır.
 4. Ruh sağlığını iyileştirici müdahaleler sağlık profesyonelleri tarafından verilebilmelidir.
 5. Ruh sağlığı sorunu olan kişilerin hakları özel olarak dikkate alınmalı ve korunmalıdır. Bu grubun kırılgan bir grup olduğu akılda tutulmalıdır.
 6. Ruh sağlığı hizmetlerinin sağlık hizmetleri içinde entegrasyonu sağlanmalı ve sürdürülmelidir.

Ülkemizde depremler nedeniyle ruh sağlığı sorunları öncelikli sorunlar arasındadır (2). Dolayısıyla, sorunlarına ivedi bir şekilde ve özel olarak önem vermeliyiz.

Başarabiliriz.

Her zaman söylediğimi ve yazdığımı yeniden paylaşıyorum:

Ülkemizin mevcut nitelikli kapasitesini akılcı kullanarak, dayanışma içinde, sistem temelli, sürekliliği sağlayarak…

Dilek Aslan, 26.2.2023

Kaynaklar

 1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
 2. https://cdn.who.int/media/images/librariesprovider2/default-album/emergencies/turkiye-earthquake–external-situation-report-no1–13-19-february-2023.tmb-479v.jpg?sfvrsn=75e0b70d_1

Afetlerde tütün endüstrisi…

Tütün endüstrisi taktikleri arasında “sosyal sorumluluk” çalışmalarına destek vermek de bulunmaktadır. Toplumun tamamını sarsan, derinden etkileyen olaylarda özellikle maddi yardımları yapmak endüstrinin yapageldiği uygulamalar arasındadır. Bath Üniversitesi web sayfasında yer alan bir yazıda tütün endüstrisinin çeşitli afetler sonrasında Ekvador, Guatemala, Haiti, Endonezya, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Mozambik, Filipinler, Romanya, Senegal ve Sırbistan’da afetlere yardım çabaları olduğuna işaret edilmektedir (1).

Aman dikkat !!

Tütün üretildiği için kullanıma bağlı her yıl 8,67 milyon kişi ölmektedir (2).

İnsanlık için yardımın en büyüğü tütünün üretilmemesi…

Üretilmesin, o zaman tütün nedenli ölümler de hastalıklar da olmaz !

Dilek Aslan, 18.2.2023

Kaynaklar

 1. https://tobaccotactics.org/wiki/csr-disaster-relief/
 2. Tobacco atlas (2019 deaths) https://tobaccoatlas.org/challenges/deaths/

Depremlerde gıda sorunlarının olmaması için hazırlık nasıl yapılmalı?

Depremlerin de içinde olduğu yaşanılan herhangi bir afet gıda ile ilgili sorunları kolaylıkla ortaya çıkarabilir. Deneyim ve gözlemlerin yanı sıra, yapılan bilimsel araştırmalar depremlerin beslenme sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır. Örneğin, 1999 Marmara bölgesinde yaşanılan depreminin ardından yapılan bir araştırmada bireylerin günlük gereksinimin altında beslendiği ifade edilmiştir (1).

Deprem sonrası yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için sistematik olarak yapılacak ön hazırlıklara ihtiyaç vardır.  Gıda güvenliği ve gıda güvencesi bu noktada öne çıkan konulardır. Gıda güvencesi gıdanın varlığı, gıdaya erişim, kullanım, vb. konularına işaret etmektedir (2).

Bilimsel kurumlar, depremlere gıda açısından hazırlıklı olabilmek için en az 3 günlük gıdanın kolay ulaşılabilir şekilde temin edilmesinin önemine vurgu yapmaktadırlar. Bu kapsamda akılda tutulması gerekli konular; bozulmayacak gıdalar, uzun saklama ömrüne sahip gıdalar, pişirme gerektirmeyecek ürünler, özel diyet ihtiyacı olanlar için gıdalar, vücudun su gereksinimini artırmayacak gıdalar olmalıdır. Evcil hayvanların gıda gereksinimi de unutulmamalıdır (3).

Ön hazırlıklar son derece önemlidir, bununla birlikte, afet anındaki ve sonrasındaki yaklaşımların da benzer bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekir (4).

Dilek Aslan, 17.2.2023

Kaynaklar

 1. Sanlier N, Yabanci N. The Effects of Two Earthquakes in the Marmara Region of Turkey on the Nutritional Status of Adults. Pakistan Journal of Nutrition 2007;6:327-331.
 2. FAO, https://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm
 3. CDC, https://www.cdc.gov/disasters/foodwater/prepare.html
 4. Aslan D. Depremlerde gıda meselesi üzerine. https://infodemiyonetimi.net/depremlerde-gida-meselesi-uzerine/

Depremlerde söylentileri önlemek kriz yönetimi için gereklidir.

Deprem gibi kriz anlarında toplumda beliren söylentileri önlemek gerekir. Söylenti (rumor), güvenilir kanıtlar olmadan kişiden kişiye aktarılan önermeler, vb. olarak tanımlanır (1). Antik Roma dönemlerinden bu yana var olan söylentilerin toplumda yanlış davranışlara yönelmeye neden olduğu bilinmektedir (2). Bu yanlış yönelimler krizlerin yönetimi güçlendirir. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) döneminde bu konuda örnekler olduğu bilinmektedir (3). Benzer süreçler farklı krizler için de geçerlidir.

Herhangi bir konuda toplumda algının doğru bir şekilde oluşmasında kişiler arasında dolaşan bilginin doğruluğu, anlaşılırlığı, bilgiyi veren kişinin güvenilirliği gibi konular etkili olur (1). Kriz durumlarında insanların duygu durumları da söylentilerin yayılmasına etki yapabilir. Örneğin; yapılan bir araştırmada, kriz durumlarında öfkeli olan kişilerin öfkeli olmayanlara göre öfke yaratabilecek söylentilere inanma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (4). Bu ve benzeri durumların önlenmesi için infodemi yönetiminin klasik adımlarının eksiksiz olarak uygulanması önerilmektedir (5).

Dilek Aslan, 15.2.2023

Kaynaklar

 1. Zhang L, Chen K, Jiang H, Zhao J. How the Health Rumor Misleads People’s Perception in a Public Health Emergency: Lessons from a Purchase Craze during the COVID-19 Outbreak in China. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 2;17(19):7213.
 2. Takayasu M, Sato K, Sano Y, Yamada K, Miura W, Takayasu H. Rumor diffusion and convergence during the 3.11 earthquake: a twitter case study. PLoS One. 2015 Apr 1;10(4):e0121443. 
 3. Abdoli A. Gossip, Rumors, and the COVID-19 Crisis. Disaster Med Public Health Prep. 2020 Aug;14(4):e29-e30.
 4. Na K, Garrett RK, Slater MD. Rumor Acceptance during Public Health Crises: Testing the Emotional Congruence Hypothesis. J Health Commun. 2018;23(8):791-799. 
 5. Aslan D. İnfodemi yönetilebilir. https://infodemiyonetimi.net/infodemi-yonetilebilir/ Erişim: 15.2.2023.

Gıda güvenliği adımları… Her zaman gerekli, depremlerde öncelikli !

Gıda güvenliği; “gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü” olarak tanımlanmaktadır (1). Bir başka ifadeyle, gıda güvenliği denildiğinde “tarladan sofraya” ya da “çiftlikten çatala” sağlıklı gıda anlaşılmalıdır. Bu tanım geniş bir tanımdır, üretimden tüketime bütün aşamalarda çeşitli kontrol mekanizmalarını içerir (1). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), gıda güvenliğinin kompleks bir yapısı olduğunu belirtmektedir (2).  Gıda güvenliği ile ilgili kontrol mekanizmaları doğru işletilmediğinde kişiler gıda kaynaklı hastalıklara yakalanırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zararlı bakteriler, virüsler, parazitler ya da kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan gıdaların tüketilmesine bağlı olarak ishalden kansere kadar çok geniş bir yelpazede seyreden 200’den fazla farklı hastalığın olabileceğini işaret etmektedir. Küresel düzeyde tahminen 600 milyon kişi (yaklaşık 10 kişiden 1’i) her yıl bulaş olmuş (kontamine) gıdaları yedikten sonra hastalanmaktadır. Yaklaşık 420.000 kişi bu nedenle ölmektedir (3).

Gıda güvenliğinin sağlanması için aşağıda genel yaklaşımlar sunulmuştur (4):

 1. Temizliğe önem verin (el yıkamak, kullanılan malzeme temizliği).
 2. Pişmiş ve çiğ gıdaların ayrı tutun.
 3. Yiyeceklerinizi iyice pişirin (çorba ve sulu yemeklerin tamamen piştiğinden emin olana kadar kaynatmak (70°C).
 4. Yiyeceklerinizi doğru ısıda saklayın (pişmiş yemeklerin oda ısısında 2 saatten fazla kalmaması, bozulabilir yiyeceklerin buzdolabına konulması, pişmiş yiyeceklerin tabağa konulana kadar sıcak tutulması, donmuş gıdaların oda ısısında çözülmeye bırakılmaması gibi).
 5. Temiz su ve temiz malzeme kullanın.

Genel yaklaşımlar olağan koşullarda herkes tarafından bilinmeli, benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Ülkemiz 6 Şubat 2023 tarihinde çok geniş kitleleri çok derinden etkileyen depremlerle sarsıldı (5). Bu durum çok sayıda sorunun yanı sıra gıda güvenliği için de tehditleri beraberinde getirdi. Depremlerle ilgili olarak; gıda güvenliği sorunlarının çözümüne yönelik adresler birden fazladır (6). Sağlıklı/yeterli ve dengeli beslenmenin her koşulda temel bir hak olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte, depremlerde tüketim aşamasında pratik olarak yarar sağlayacak bazı önlemler aşağıda sıralanmıştır (6-8):

 1. Güvenli olmadığını düşündüğünüz gıdaları tüketmeyiniz. Şüphelendiğinizde tadına dahi bakmayınız.
 2. Tüketmeden önce, paketli gıdaların kullanım/tüketim sürelerinin kontrolü önemlidir. Süresi geçmiş gıdaların tüketmeyiniz.
 3. Bebekler için anne sütünün en güvenli gıda olduğunu unutmayınız. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü bebeğin bütün gereksinimlerini en iyi şekilde karşılar.
 4. Doğru el yıkama kuralları/önerileri her durumda geçerlidir.
 5. Elektrik olmadığında buzdolabı ve dondurucuların kapakları mümkün olduğunda kapalı tutulmalıdır. Dondurucular kapakları açılmadığında yiyecekleri 48 saat kadar güvende tutabilirler. Kapısı açılmadığı takdirde de buzdolapları gıdaları 4 saate kadar güvende tutabilir. Bu koşulların sağlanamadığı durumda buzdolabındaki ya da dondurucudaki gıdaları tüketmeyiniz.

Yukarıdaki yazılı olanlar genel çerçeveyi sunmaktadır. Bununla birlikte, depremlere özel koşullar yerinde incelenmelidir. Önlemler de gereksinime göre yerinde belirlenmelidir. Bu metin içinde, yararlanılabileceği düşünülen temel, uygulanabilir önlemlere yer verilmeye çalışılmıştır.

Dr. Dilek Aslan, 13.2.2023

Kaynaklar

 1. Mevzuat, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/09/20080926-4.htm
 2. FAO, https://www.fao.org/food-safety/en/
 3. WHO, Food safety https://www.who.int/health-topics/food-safety
 4. Sağlık Bakanlığı, https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yeterli-ve-Dengeli-Beslenme/Besin-Guvenligi-ve-Hijyen/Guvenilir_gida_1.pdf
 5. AFAD, https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/408326
 6. PAHO, https://www.paho.org/disasters/dmdocuments/FoodSafetyinDisasters.pdf
 7. CDC https://www.cdc.gov/disasters/foodwater/facts.html
 8. CDC, Breastfeeding, https://www.cdc.gov/nutrition/emergencies-infant-feeding/facts.html

Depremlerde gıda meselesi üzerine…

Depremler, süreç ve sonuçları itibarıyla son derece yıkıcı. Biraz olsun zararı azaltabilmek hepimizin sorumluluğu. Gıda, yaşam için en temel gereksinimler arasında. Dolayısıyla gıda ile ilgili sorunların çözülmesi de her durumda, koşulda şart.

Depremlerde gıda sorunlarının tespiti ile ilgili geçmiş deneyimlere göz atmakta yarar var. Bu deneyimlerden birisi 2003 yılı İran depremi sonrası yapılan, aşağıda künyesi yer alan bir araştırma içeriğinde yer almaktadır. Bugün de bizlere belki yardımcı olur. Depremlerde gıda ile ilgili krizlerin yönetimini daha kolay bir zemine taşımak için yazarların tespit ve önerilerine kulak vermek uygun olur (1):

“Gıda maddelerinin tedariki, depolanması ve dağıtımı öncelikli sorunlar arasındadır. Tedarik en önceliklidir. Depolama ve dağıtım aşamalarında genel halk sağlığı yaklaşımları yol gösterici olacaktır.

Toplumun tamamının gıda ihtiyacı karşılanmalıdır. İncinebilir gruplara (bebekler, çocuklar, emziren anneler, yaşlılar, hastalar) özel olarak eğilmek gerekir. Planlama ve organizasyon yaparken incinebilir gruplar muhakkak dikkate alınmalıdır.

Depremler sonrası yaşanılabilecek gıda sorunları arasında toplumun gıda ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenememesi, gıdanın kalite sorunu, gıda çeşitliliğinin sağlanamaması, gelen gıda desteğinin yerel toplum tarafından benimsenmemesi yer alır. Bu sorunların tedarik, yönetsel, altyapı sorunları ile beraber görülebilir. Dolayısıyla, ek zorluklarla doğru mücadele de önceliklidir.”

Özetle; sağlıklı gıda her zaman, hepimizin hakkı. Zor durumlar bu durumu değiştirmez, yöntem ve yaklaşımlarımızı güncellememiz gerektiğini ortaya koyar.

Dilek Aslan, 12.2.2023

Kaynak

 1. Nekouie Moghadam M, Amiresmaieli M, Hassibi M, Doostan F, Khosravi S. Toward a Better Nutritional Aiding in Disasters: Relying on Lessons Learned during the Bam Earthquake. Prehosp Disaster Med. 2017 Aug;32(4):382-386.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nin Deprem Sonrası için Halk Sağlığı Önerileri

WHO, [Internet] https://www.who.int/europe/news-room/questions-and-answers/item/public-health-advice-in-the-aftermath-of-an-earthquake

Yukarıda verilen DSÖ Avrupa Bölgesi bağlantı adresinde yer alan belgeler temel alınarak Dr. Dilek Aslan [1] tarafından 11.2.2023 tarihinde hazırlanmıştır.

1. Depremden hemen sonra kendi sağlığımı ve başkalarının sağlığını nasıl korurum?

 • Bir depremin ardından öngörülemeyen artçı sarsıntılar, heyelanlar ve yangınlar olabilir. Artçı sarsıntılar depremin hemen ardından olabileceği gibi günler, haftalar hatta aylar sonra da meydana gelebilir.
 • Resmi bilgi kaynaklarını kullanarak bilgi sahibi olun. Yerel topluluk ve yetkililerden gelen talimatları izleyin. Konutunuzun durumunu kontrol edin. Güvenli olmadığını düşünüyorsanız, yetkililere haber verin ve geçici bir barınağa gidin veya tanıdıklarınız ya da aile üyelerinizle kalın.
 • Yapabiliyorsanız, yaralı ve mahsur kalan kişilere yardım edin ve onlar için tıbbi yardım alın. Bu konuda eğitimli olmanız gerektiğini unutmayın.
 • Çevre güvenli olmadığı sürece ciddi şekilde yaralanan kişileri hareket ettirmeyin ve tıbbi yardım alın.
 • Bir hastaneye erişmeniz gerekiyorsa, hangi hastanelerin aktif bir şekilde hizmet verdiğini öğrenmek için resmi kaynakları kontrol edin. Ciddi yaralı ve acil ihtiyaçları olanlara öncelik verileceğini unutmayın. Herhangi bir kronik hastalığınız var ise sağlık çalışanlarına bildirimde bulunun.

2. Soğuk havanın olumsuz etkilerinden nasıl korunurum?

 • Olanaklı ise, sizi sıcak tutacak giysileri giyin. Birkaç kat giysi giymeniz önerilmektedir. Ayakkabıların kalın tabanlı olması sizi soğuktan koruyabilecektir.
 • Cildinizi korumak için eldiven giyin. Burnunuzu ve kulaklarınızı şapka, atkı veya yakalı bir giysi ile koruyun. Islak kıyafetler sizin üşümenize neden olacaktır, olanaklı ise değişmeye gayret edin.
 • Olanaklarınız ölçüsünde yeteli sıvı almak ve beslenmenize dikkat etmek koruyucu önlemler arasındadır.
 • Uzun süre dışarıda kalıyorsanız, eğer güvenliyse, düzenli aralıklarla ısınmak için kapalı alanlara girin. Kapalı ortamlar sizler için güvenli değilse bu öneriyi dikkate almayın.
 • Kan dolaşımını artırmak için eller veya ayaklar için basit egzersizler yapın. Ayak parmaklarınızı aynı şekilde hareket ettirin.
 • Cildinizi üşütebilecek metallere dokunmayın ya da metal takılar takmayın.

3. Hipotermiyi nasıl tanırım? Nasıl davranmalıyım?

Vücut ısısının 35oC’nin altına düştüğünde hipotermi olur. Hipoterminin başlıca belirtileri aşağıda sıralanmıştır:

 • Titreme
 • Soluk, soğuk ve kuru cilt – cilt ve dudaklar mavi olabilir
 • Konuşma bozukluğu
 • Yavaş nefes alma
 • Yorgunluk ya da zihinsel karışıklık

Hipotermisi olan bir bebek için aşağıdakilere dikkat etmek gerekir:

 • Soğuk ve kırmızı cilt
 • Normalden çok daha sessiz ve uykulu durum
 • Beslenmenin reddedilmesi

Hipotermi anında ilk yardım için aşağıdakiler önerilmektedir:

 • Eğer iç ortam güvenliyse, kişiyi mümkün olan en kısa sürede içeriye veya korunaklı bir yere taşımak
 • Islak giysileri çıkarmak, battaniye, uyku tulumu ya da benzeri bir kuru örtüyle sarmak ve başın da kapalı olduğundan emin olmak
 • Bilinç açık ise, aspirasyon vb. gibi bir risk yok ise, ılık (ve alkolsüz) bir içecek vermek
 • Yardım gelene kadar kişi ile konuşarak uyanık kalınmasını sağlamak
 • Mümkünse kişiyi yalnız bırakmamak

4. Halk arasında “donma [2]” olarak bilinen durum nedir? Nasıl korunulur?

Donma, düşük sıcaklıklara maruz kalma nedeniyle vücut bölgelerinin hasar görmesidir. Burun, kulaklar, yanaklar, çene, parmaklar veya ayak parmakları gibi cildin açıkta kalan bölgeleri en savunmasızdır. Aşağıda yazılı belirtileri fark ederseniz, zaman kaybetmeden tıbbi yardım alın:

 • Beyaz veya gri-sarı renkte deride lekeler
 • Mumsu deri
 • Uyuşma

Donma vücuda ciddi zararlar verebilir ve ciddi vakalar uzvun kesilmesine bile yol açabilir. Vücudun donmuş bölgelerine dokunmayın, cilde karla ya da başka bir şeyle masaj yapmayın, vb. Bu gibi uygulamalar daha fazla hasara yol açabilir.

[2] Frostbite karşılığı kullanılmıştır.

5. Deprem bölgesinde motorlu araçları kullanmakla ilgili nelere dikkat etmeliyim?

 • Deprem anında araçtaysanız, aracınızı yavaşça kenara çekin, aracınızın frenini çekin ve motoru durdurun. Deprem bitene kadar emniyet kemerinizi bağlı tutunuz.
 • Deprem sona erdiğinde, tahliye yolları, kurtarma çalışmaları ve yaralanan ya da mahsur kalan insanlar için talimatlar hakkında haberler almak için arabanızın radyosunu kullanın.
 • Yeniden araç kullanmaya başlamak güvenli olduğunda, depremin yarattığı tehlikelere dikkat edin.
 • Bir araca sığınmadan önce, herhangi bir hasar olup olmadığını değerlendirin ve çevredeki hasarlı binalar ve dengesi bozulmuş ağaçlar gibi tehlikelere dikkat edin, bu gibi tehlikeleri belirleyin. Güvenli ise sığının.
  • Mümkünse, acil durum araçlarının kullanması için yolları açık tutun.
  • Yakıt deponuz hasar görmüşse veya benzin kokusu alıyorsanız, hemen araçtan çıkın. Güvensiz hale gelebilir, tutuşabilir veya patlayabilir. Ayrıca karbon monoksit zehirlenmesi riski altında olabilirsiniz.

6. İçme suyunu nasıl güvenli hale getiririm?

 • Depremlerden sonra suyun güvenli olduğundan emin olmak her zaman kolay değildir, ancak sizin, ailenizin, yakınlarınızın sağlığı açısından suyun temizliğinin sağlanması çok önemlidir.
 • Olanaklı ise; içmek, diş fırçalamak, yaraları temizlemek ve yemek hazırlamak için suyun kaynatılması önerilmektedir. Kaynatma bulaşıcı hastalık riskini önler. Kaynatılmış suyu doğal bir ortamda soğumaya bırakın. Buz eklemeyin.
  • Kaynamış suyun yanıklara neden olmasını önlemek için çocuklardan uzak tutun. Kaynamış suyu soğutun ve temiz ve kapalı bir kapta saklayın. Bu, suyu yeniden kirlenmeye karşı korur.
 • Güvenli ve olanaklı ise; musluk suyunu diğer evsel amaçlar (örn. temizlik, çamaşır yıkama) ve kişisel hijyen (örn. el yıkama, banyo, duş) için kullanabilirsiniz.
  • Güvenli, temiz musluk suyu veya diğer yerel su kaynakları yoksa, eğer ulaşabiliyorsanız şişe suyu kullanabilirsiniz. Şişe suyunu içmeden önce uygun şekilde kapatıldığından emin olun.
  • Ellerin sabunla yıkanması, özellikle yemeklerle uğraşmadan önce, yemekten önce, tuvalete gittikten sonra ellerin yıkanması önemlidir.
   • Etkili olması için ellerinizi (kaynatılmamış) su ve sabunla 40–60 saniye veya varsa alkol bazlı dezenfektanla 20–30 saniye yıkayın.

7. Gıda güvenliğini nasıl sağlarım?

 • Depremin ardından, kontamine olmuş gıdaları yemekten kaynaklanan hastalık riski vardır. Güvenli olmayan yiyecek ve su ishale, kusmaya, mide kramplarına, ateşe, ağrılara ve yorgunluğa neden olabilir ve ciddi hastalıklara yol açabilir.
 • Depremin ardından gıdanın güvenli olduğundan emin olmak her zaman kolay değildir, ancak sizi ve ailenizi sağlıklı tutmak çok önemlidir.
 • Mümkünse, yemeğinizin güvenli olduğundan emin olmak için bu tavsiyeye uyun.
 • Pişmiş yiyecekleri buzdolabının dışında 2 saatten fazla bırakmayın. Elektrik kesintileri nedeniyle uygun şekilde soğutulmamış, çabuk bozulan ve pişmiş yiyecekleri atın.
 • Farklı yiyecek türlerini ne zaman yiyeceğinizi planlayın. Örneğin, önce çabuk bozulma riski olan gıdaları tüketin.
 • Bozulma belirtileri gösteren veya kirli su ile temas etmiş yiyecekleri yemekten kaçının.
 • Mümkünse kaynamış/soğutulmuş ya da şişe suyu kullanın.
 • Bölgenizde bir elektrik kesintisi olduysa, soğutulmuş veya dondurulmuş yiyecekler yemek için güvenli olmayabilir. 4 saatlik elektrik kesintisinden sonra aşağıdakiler geçerlidir.
  • Ürünler 2 saatten fazla 5C’nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalırsa güvensiz hale gelebilir. Buzdolabınızdaki et, kümes hayvanları, balık ve yemek artıkları gibi çabuk bozulan tüm yiyecekleri atın.
  • Derin dondurucunuzdaki tüm ürünleri çözdükten sonra atın veya 2 saatten fazla ortam sıcaklığına maruz kalmışsa pişirin.
  • Güvenli olup olmadığını belirlemek için asla gıdanın/yemeğin tadına bakmayın.
  • Şüpheniz varsa, atın.
  • Yiyeceklerinizi uygun şekilde saklayamıyor, pişiremiyor ya da yeniden ısıtamıyorsanız, mümkünse önceden paketlenmiş, konserve türünde ya da tüketmeye hazır yiyecekler bulundurun.
 • Ellerin su ve sabunla yıkanması, özellikle yiyeceklerle temas etmeden önce/sırasında önemlidir. Tuvalete gittikten sonra da mutlaka el yıkanmalıdır. Etkili olması için ellerinizi su ve sabunla 40-60 saniye yıkamalısınız. Alkol bazlı dezenfektan kullanacak iseniz süre 20–30 saniyedir.

8. Çocuğumun sağlığı nasıl korurum?

 • Çocuklarda yaralanma olup olmadığını kontrol edin, varsa yaraları temizleyin ve üzerini kapatın. Gerekirse tıbbi yardım alın.
 • Çocukları enkazdan uzak, güvenli bir yerde tutun. Çocuklar açık alandayken ayakkabı, uzun pantolon ve uzun kollu gömlek gibi koruyucu giysiler giydiklerinden emin olun. Enkaz bulunan alanlarda oynamalarına izin vermeyin.
 • Çocuklara ellerini su ve sabunla veya varsa alkol bazlı dezenfektanlarla nasıl yıkayacaklarını gösterin. Onları hastalıklardan korumak için iyi el hijyeni uyguladıklarından emin olun.
 • Çocuklarla konuşun, onları dinleyin ve duygularını paylaşmaları ve kendilerini ifade etmeleri için onları destekleyin.

9. Bebeğimi emzirirken nelere dikkat etmeliyim?

 • Anne sütü bebekler için en kaliteli besindir. Emzirmeyi sürdürün.
 • Vücudunuz stresli zamanlarda bile bebeğiniz için yeterli süt üretebilir. Emzirmeyi bıraktıysanız, yeniden başlatmak mümkündür. Emzirmeyi deneyin, denemekten vaz geçmeyin.
 • Emzirmeyi desteklemek için;
  • Bebeğinizi farklı pozisyonlarda besleyin ve emzirme sırasında bir ağrı/acı hissediyorsanız yardım alın.
  • Bebeğinizin olabildiğince uzun süre ve sıklıkta emmesine olanak sağlayın.
 • Bebeğinizin yeterli ve doğru emzirilmesi için;
  • Doğumdan hemen sonra emzirmeye başlayın.
   • Bebeğinizle sık sık tensel temas kurun.
    • Bebeğinizin ağzının meme ucunuzla sıkı bir temas içinde olmasını sağlayın.
     • Gerek duyarsanız destek isteyin.
      • Yapay emzikleri, biberonları kullanmayın.
 • Bebeğiniz emmiyorsa, süt üretimini devam ettirmek için sütü sağabilirsiniz.
 • Bebeğiniz acıktığı zaman bebeğinizi emzirmeye çalışın.
 • Süt akışını hafif masajlarla uyarabilirsiniz.

10. Bulaşıcı olmayan/kronik hastalıklarımı nasıl yönetirim?

 • Mümkünse ilaçlarınızı acil durum/deprem çantasında taşıyın.
 • Eğer ilacınız yoksa, tedaviye devam edebilmeniz için durumunuzu ve uyguladığınız tedaviyi sağlık yetkililerine bildiriniz.
 • Diyabet, hipertansiyon ya da diyaliz gerektiren bir durum gibi ani komplikasyonları olan kronik bir durumunuz varsa ve her zaman kullandığınız ilaçlarınıza ulaşamıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna ulaşmaya çalışın.

11. Bilgi kirliliğinden nasıl korunurum?

 • Resmi, güvenilir bilgi kaynaklarını takip edin.
 • Doğruluğundan emin olmadığınız haberlere itibar etmeyin.
 • Doğruluğundan emin olmadığınız haberleri başkaları ile paylaşmayın.

[1] Prof. Dr., Halk sağlığı uzmanı.

Kaynak:

WHO, [Internet] https://www.who.int/europe/news-room/questions-and-answers/item/public-health-advice-in-the-aftermath-of-an-earthquake

Depremde anne sütü

Depremde anne sütü ile beslenme daha da önem kazanmıştır.[1]

#annesütü

Bebek doğduğu andan itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeğin annesinin memesiyle temasının sağlanması önerilmektedir.

Doğumdan sonraki ilk altı ay bebek için su dahil hiçbir gıda anne sütünün yerini tutmaz. Dolayısıyla, sağlık, vb. nedenlerin izin vermediği kimi durumlar[2] dışında anne, bebeğini kesintisiz olarak emzirme gayreti içinde olmalıdır.

Deprem anı ve sonrası dönemde bebekler “kırılgan” gruplar arasındadır. Bu dönemlerde temiz su ve temiz gıdanın sağlanamama riski yüksektir. Dolayısıyla bu dönemlerde anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi daha da önem kazanmaktadır. Anne sütü ile beslenmenin bazı yararları aşağıda sıralanmıştır:

 • Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir, bebeği hastalıklardan korur ve hastalıklarla mücadele kapasitesini artırır.
 • Anne sütü ile beslenen bebeklerin ishalli hastalıklar ve zatürre gibi solunum yolu hastalıklara yakalanma riskini azalttığı bilinmektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin su ihtiyacı da karşılanır. Bu da bebeklerin su kaynaklı hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
 • Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileriki yaşamlarında da özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunması olanaklıdır.[3]
 • Anne sütü annenin sağlığı için de oldukça yararlıdır. Anne bebeğini sütü ile beslerken vücudunda salgılanan hormonlar sayesinde depremin neden olduğu ruhsal gerginlik azalır.

Teorik olarak; normal koşullarda doğumdan sonra anne bebeğini emzirebilir. Bununla birlikte, depremlerde anne; stres, üzüntü, vb. nedenlere bağlı olarak bu aslında son derece doğal olan bu süreçle ilgili zorlanabilir. Dolayısıyla, eğer olanaklı ise; annenin bebeğini emzirebilmesi için “özel bir alan/mekan yaratmak”[4] gibi “küçük” müdahaleler annenin bebeğini sütü ile beslemesini kesintisiz sürdürmesine katkı sağlayabilir.

Deprem sırasında da doğumlar olmaktadır. Olağan koşulların dışında meydana gelen doğumların zorlayıcı koşulları düşünüldüğünde bebeğin anne sütüne olan gereksinimi daha da önem kazanmıştır.

Bebeklerin hangi aralıkta ve ne zamana kadar anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir?[5] [6]

İlk 6 ay; bebek istedikçe, gece ya da gündüz fark etmeksizin bebek anne sütü ile beslenmelidir. Altıncı ayda ek gıdaların alındığı dönem başlar. Ek gıdaya başlama ve ek gıda alma dönemlerinde de; iki yaşa kadar, hatta daha sonrasında anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi önerilmektedir. Önemli bir uyarı; gıdalara dışarıdan tuz, şeker atılması önerilmemektedir.

#annesütü

Dilek Aslan, 9.2.2023


Kaynaklar

[1] Bilgileri güncelleme amacıyla halk sağlığı uzmanı Dr. Dilek Aslan tarafından 9.2.2023 tarihinde hazırlanmıştır.

[2] [Internet] https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/contraindications-to-breastfeeding.html

[3] [Internet] https://www.cdc.gov/breastfeeding/faq/index.htm

[4] [Internet] https://www.globalbreastfeedingcollective.org/media/376/file/Breastfeeding%20in%20emergency%20situations.pdf

[5] WHO, breastfeeding. [Internet] https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-diet-keys-to-eating-well

[6] WHO, [Internet] https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/breastfeeding